Stichting 't Walvisvaarders Huisje

De Blauwe KamerOp 10 oktober 2011 is de stichting 't Walvisvaarders Huisje opgericht. Het doel van de stichting is het bevorderen van het behoud van de cultuurhistorische waarde van 't Walvisvaarders Huisje, het verder ontwikkelen en documenteren van de geschiedenis van het huisje en haar bewoners en ten slotte het bevorderen van het voor publiek toegankelijk maken van het huisje en haar geschiedenis.

Tevens is het doel van de stichting het bijeenbrengen van financiële middelen om dit alles mogelijk te maken. De stichting zet zich dan ook in om subsidies aan te vragen, alsmede de bijdragen voor een bezoek aan het huisje en vrijwillige giften te beheren om het mogelijk te maken het huisje open te stellen voor publiek en voor het behoud van dit unieke monument.

Het Rijksmonument staat geregistreerd onder monumentnummer: 35243.

ANBI gegevens en overige informatie stichting

['t Walvisvaarders Huisje heeft de ANBI-status]

Naam: Stichting ’t Walvisvaarders Huisje
RSIN/ANBI: 8509.96.582
KVK-nummer: 537 37 490

Contactgegevens
Postadres: Maaikeduinweg 8, 1796 MN De Koog
Adres: Herenstraat 49, 1797 AG Den Hoorn
Email: walvisvaardershuisje@gmail.com

Doelstelling 

Artikel 2 van de Statuten:

Het maken van winst wordt niet beoogd.

Beleidsplan
Bekijk hier het meerjarenbeleidsplan 2017-2021 

Bestuurssamenstelling
De heer J.F. Westra, voorzitter
Mevrouw K.J. Vonk-Uitgeest, secretaris
Mevrouw M. Capitain, penningmeester
Mevrouw L. Bruijn
Mevrouw J.M. Capitain-Bendien

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning. Tevens ontvangen zij geen onkostenvergoeding.

Verslag van activiteiten en jaarverslag
Klik hier voor het verslag van de activiteiten en de jaarstukken (de ANBI publicatiestukken).

Donaties

Donaties zijn van harte welkom!
Rabobank rekeningnummer: NL97 RABO 0166 1568 84 ten name van Stichting 't Walvisvaarders Huisje.

De restauratie 2016-2017 is gefinancierd door substantiële bijdragen van de Stichting Loodsen door het Landschap (gefinancierd door het Waddenfonds en de Provincie Noord-Holland) en het Mr. Jan Willem Baerveldt Fonds (onderdeel van Prins Bernhard Cultuurfonds).

Sinds 2012 hebben we mooie financiële bijdragen gekregen van STIFTexel, Texelfonds, Texel 600, RABO Noord-Holland Noord, LIONS en het VSB-fonds. Hiermee hebben we onder meer vitrinekasten, een boekenkast en diverse voorwerpen voor de collectie kunnen aankopen, alsmede een houtkacheltje kunnen restaureren en een website kunnen maken.
Tevens zijn we zeer blij met de verkregen particuliere financiële donaties, waarmee we door Johan Raydon de aquarellen hebben laten maken die u op deze site en op de flyers kunt zien en ook een bedbankje, twee bordenrekken en lampen hebben aangekocht. Daarnaast hebben we vele voorwerpen gekregen die goed passen bij het interieur.
De vertalingen Duits en Engels zijn gemaakt en gedoneerd door Compass Translations.